4-daagse praktijktraining FG in de publieke sector

Realiseer een privacy bewuste én compliant organisatie voor vertrouwen van burger, medewerker en toezichthouder

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft verregaande impact op organisaties. Voor overheidsinstanties en publieke organisaties is bijvoorbeeld de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) verplicht. Een hoofdrol is daarbij weggelegd voor u als privacy professional. Zorg dat u de benodigde kennis in huis haalt om uw organisatie AVG compliant te krijgen én te houden.

Programma

Dag 1 De FG en medespelers op het privacyveld

De functie van de FG, governance & beleid

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG

Benoeming en positionering van de FG

"Need-to-know" privacyregels voor een FG

Dag 2 Beheersen van privacy risico's

De nationale toezichthouder

De rechten van de betrokkene en de informatieplicht

Aantoonbaar voldoen aan de AVG: documentatieplicht

De samenwerking & gegevensuitwisseling met ketenpartners

De FG en beschikbare data in de organisatie

Dag 3 Gedrag en cultuur

Bewustwording in uw organisatie

Communicatie strategie bij incidenten en handhaving door de toezichthouder

Lunch

Ethiek & Integriteit als onderdeel van de rol van de FG

Risicomanagement en intern toezicht

Dag 4 In kaart brengen van privacy risico's en het beveiligen ervan

Privacy by Design en Data Protection Impact Assessment

Informatiebeveiliging en Privacy audits

Privacy beleid en strategie – Sparsessie met doorgewinterde FG's

Docent

Jean Paul van Schoonhoven e.a.
Download brochure