4-daagse praktijktraining FG in de publieke sector

Realiseer een privacy bewuste én compliant organisatie voor vertrouwen van burger, medewerker en toezichthouder

Voor overheidsinstanties en publieke organisaties is de aanstelling van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht. Zorg dat u ijdig de benodigde kennis in huis haalt om uw organisatie AVG compliant te krijgen én te houden.

De opleiding Functionaris Gegevensbescherming in de publieke sector is speciaal ontwikkeld voor privacyprofessionals in het publieke domein. Met specifieke aandacht voor onder andere: bijzondere wetgeving en wettelijke bepalingen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG, samenwerking met ketenpartners en toezichthouders, bewustwording en communicatie in de organisatie.

Programma

Dag 1 De FG en medespelers op het privacyveld

09.00 Ontvangst door Jean Paul van Schoonhoven

09:15 De functie van de FG, governance & beleid

10.00 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de FG

11.30 Benoeming en positionering van de FG

12.30 Lunch

13:30 "Need-to-know" privacyregels voor een FG

16.30 Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

17.00 Afsluiting

Dag 2 Beheersen van privacy risico's

09:00 De nationale toezichthouder

10.30 De rechten van de betrokkene en de informatieplicht

11.30 Aantoonbaar voldoen aan de AVG: documentatieplicht

12.30 Lunch

13.30 De samenwerking & gegevensuitwisseling met ketenpartners

15:00 Analyse en onderzoek

16.30 Samenvatting van tweede opleidingsdag: lessons learned

17.00 Afsluiting

Dag 3 Gedrag en cultuur

09.00 Bewustwording in uw organisatie

  • Praktijk: Creëer een stappenplan voor bewustwording binnen uw organisatie

11.00 Communicatie strategie bij incidenten en handhaving door de toezichthouder

  • Praktijk incidentstrategie

12.30 Lunch

13.30 Ethiek & Integriteit als onderdeel van de rol van de FG

  • Praktijk: U verkent de morele kwesties in uw functie als FG.

16.30 Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

17.00 Afsluiting

Dag 4 In kaart brengen van privacy risico's en het beveiligen ervan

09.00 Privacy by Design en Data Protection Impact Assessment

  • Praktijk: stel een DPIA stappenplan op die als leidraad dient voor uw organisatie!

11.30 Informatiebeveiliging (I) Privacy audits

12.30 Lunch

13.30 Informatiebeveiliging (II) Privacy audits

  • Praktijkcase: het datalek bij de gemeente Amersfoort, hoe ging de organisatie hiermee om en wat kunt u als FG hiervan leren?

15.00 Privacy beleid en strategie – Sparsessie met doorgewinterde FG's

16.30 Samenvatting en conclusies algehele praktijkcursus, uitreiking kenniscertificaat & borrel aangeboden door IIR

17.00 Afsluiting

Docent

Jean Paul van Schoonhoven e.a.
Download brochure