3-daagse praktijktraining Auditing Privacy

Weet privacy onder de AVG te auditen en kom in control!

Zorg dat u goed op de hoogte bent van alle aspecten die komen kijken bij een privacy audit en voorkom dat u (privacy)risico's over het hoofd ziet. De masterclass Auditing Privacy geeft u concrete handvatten voor een adequate aanpak en uitvoering van privacy audits. Hierdoor maakt u de organisatie privacy compliant en in control.

Programma

Dag 1 Nationale toezichthouder, juridisch kader, actuele privacyregels, bewerkers

09:00 uur: Ontvangst door docent

09:15 uur: Toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

10:00 uur: Need-to-know privacyregels voor auditors

12:30 uur: Gezamenlijke lunch

13:30 uur: Verwerkers (zoals ICT service en applicatie providers)

15:30 uur: Praktijkcase: Auditing privacy bij gemeente Amsterdam

16:30 uur: Samenvatting van de eerste opleidingsdag: lessons learned

17:00 uur: Afsluiting

Dag 2 Afbakening, normen en kaders voor uw privacy audit onder de AVG en tijdens transitieperiode

09:00 uur: Ontvangst

09:15 uur: Afbakening van uw privacy audit

10:30 uur: Richtsnoeren van de AP

11:00 uur: Beveiligingsnormen voor informatiebeveiliging

11:30 uur: Normenkaders – deel I

12:30 uur: Gezamenlijke lunch

13:30 uur: Normenkaders – deel II

15:30 uur: Praktijkscenario

16:30 uur: Samenvatting van de tweede opleidingsdag: lessons learned

17:00 uur: Afsluiting

Dag 3 Actuele ontwikkelingen, lessons learned en praktijk

09:00 uur: Ontvangst

09:15 uur: Privacy by Design & Privacy Enhancing Technologies

10:00 uur: Rol van de privacy auditor bij actuele ontwikkelingen

11:00 uur: Bespreken van praktijkscenario

12:30 uur: Gezamenlijke lunch

13:30 uur: Omgang met conflicterende bepalingen en auditdilemma's

15:00 uur: Sparsessie – Privacy audits onder de AVG

16:30 uur: Samenvatting van de derde opleidingsdag: lessons learned

17:00 uur: Afsluiting

Docent

Jean Paul van Schoonhoven e.a.
Download brochure