Stroomschema 'Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?'

Op basis van wetteksten, jurisprudentie, handleidingen en opinies van privacy toezichthouders hebben wij een stroomschema opgesteld om te bepalen of een derde partij een verwerker of een verwerkingsverantwoordelijke is.

Download ons stroomschema Stroomschema Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke.

Bron: L2P