Security

Security, het is niet meer weg te denken in het dagelijkse (werkzame) leven. Er gaat tegenwoordig geen dag meer voorbij dat er niet iets in het nieuws staat over bijvoorbeeld ransomware of een datalek. Met andere woorden situaties waar de security onvoldoende was of in ieder geval de securitymaatregelen het ongewenste effect niet hebben kunnen voorkomen.

Maar wat is security eigenlijk? Security is in feite niets meer of minder dan je beveiligen tegen het onbedoeld of moedwillig handelen van individuen met ongewenste effecten als gevolg.

Om ongewenste effecten door moedwillig handelen te voorkomen of het ongewenste effect te minimaliseren kennen we verschillende deelgebieden waarbinnen maatregelen genomen kunnen worden, namelijk: 1) mens, 2) proces en 3) systeem. Verder zijn er 4 verschillende soorten maatregelen die genomen kunnen worden:

  • Preventieve maatregelen;
  • Correctieve maatregelen;
  • Detectieve maatregelen; en
  • Repressieve maatregelen.

Maar welke (set aan) maatregelen moet je nou nemen om ongewenste effecten te voorkomen en wegen de kosten op tegen de baten? Elke organisatie is uniek en verdient om die reden ook maatwerk, zeker kijkend naar de inrichting van security.

Bij L2P focussen we op een pragmatische insteek en ondersteunen we organisaties bij het identificeren en implementeren van een passende set aan maatregelen, geheel toegespitst op uw situatie en doelstellingen.

Hoe kan L2P uw organisatie ondersteunen?

  • Het begeleiden of uitvoeren van Risicoanalyses;
  • Het toetsen van de effectiviteit van de reeds genomen securitymaatregelen;
  • Ondersteunen bij het selecteren van een passende set securitymaatregelen;
  • Implementatie van securitymaatregelen.
Een afspraak maken