Risk

Ondernemen is risico's nemen. Maar welke risico's verantwoord kunnen worden genomen, dat verandert steeds sneller. Een realiteit die elke dag weer het uiterste vergt van de flexibiliteit en creativiteit van uw organisatie. Dit betekent dat bewustwording van risico's en de snelheid waarmee ondernemingen in staat zijn risico's te beheersen, cruciaal zijn voor duurzaam succes.

Bij L2P geloven we dat risicobeheersing begint bij te weten hoeveel risico uw organisatie kan én wil nemen, dus wat uw ´risk appetite´ is. Dat vereist dat uw organisatie weet wat het wil, welke alternatieven er zijn en hoe plannen kunnen worden ontwikkeld en de governance van uw organisatie in lijn kan worden gebracht met de risico prioritering.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Risk Based Performance Management: integratie van risico- en prestatiemanagement gericht op verbetering van besluitvorming en voorspelbaarheid van resultaten.

Cyber Risk Management: in kaart brengen en managen van uw cyberrisico's en inrichting van effectief informatiebeveiligingsbeleid.

Governance & Compliance: optimalisatie van effectieve organisatie besturing en toezicht met aandacht voor gedrag en cultuur.

Privacy Risk Assessment: het maken van keuzes bij het implementeren van de veelal open normen van privacy wet- en regelgeving. Het inzichtelijk maken van het geambieerde en geconstateerde volwassenheidsniveau en het prioriteren en temporiseren van de uitvoering beleidskeuzes.

Een afspraak maken