Privacy

Privacybescherming is een grondrecht van een ieder. In een samenleving waarin digitale data bepalend zijn in onze dagelijkse werkzaamheden, is het waarborgen van een gelijk speelveld voor iedereen een vereiste. Privacyregelgeving maakt meer mogelijk dan vaak vooraf wordt ingeschat. L2P is een van de toonaangevende specialisten in Nederland op alle facetten van gegevensbescherming en helpt u graag bij de inrichting en beheersing van uw gegevens- en informatiestromen. Zowel binnen uw organisatie als in samenwerking met ketenpartners maar ook de gegevensstromen naar het buitenland.

Wij kunnen uw onderneming privacy proof maken en uw boeterisico verminderen.

L2P heeft een uitgebreid trackrecord waar het gaat om het uitvoeren van (interim) projectmanagement, programma-ontwikkeling en programma implementatie en het verhogen van de bewustwording binnen het private en (semi-)publieke domein.

Ons trackrecord bevat onder meer:

 • Advisering en projectmanagement implementatie Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • Het uitvoeren van nulmetingen ten behoeve van de implementatie van de AVG
 • Het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA) en Privacy Risk Assessments
 • Compliant maken van internationale gegevensdoorgiften (modelcontracten, EU/US Privacy Shield, binding corporate rules)
 • Het opstellen en implementeren van privacyregelingen:
  • cookie statements
  • privacy reglementen
  • logging procedure
  • procedure inzage e-mail en databestanden
  • autorisatiebeleid (Identity & Access Management)
 • Het opstellen van instemmingsverzoeken ondernemingsraden
 • Het beoordelen van ICT applicaties en marketing uitingen op privacy compliance
 • Het adviseren over privacy by design en privacy by default principes
 • Het opstellen van interne werkprocedures inzageverzoeken
 • Het superviseren van in company privacy projectteams bij het opzetten van de privacy functie
 • Het verzorgen van privacy project management
 • Het verzorgen van presentaties bij roadshows, awareness sessies, board meetings, risk committees
 • Ontwikkelen en vormgeven van privacy e-learnings
 • Initiator en hoofddocent praktijktraining "Privacy Officer 2.0" en "FG in de publieke sector"
 • Initiator en docent leergang "Certified Data Protection Officer"
 • Hoofddocent "PIA's in de praktijk"
 • Docent praktijktraining "Auditing Privacy"
 • Initiator en hoofddocent praktijktraining "Het beheersen van privacyrisico's"
 • Docent masterclass "Convergentie tussen veiligheid, integriteit en vertrouwen"
 • Docent PAO Informatiebeveiliging en WBP, Universiteit Leiden
 • Dagvoorzitter en gastspreker privacy congressen en seminars voor onder andere Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, de Nederlandsche Bank, Institute for International Research, diverse grote advocatenkantoren
 • Oprichter en redactielid Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens (SDU)
 • Auteur Uitsprakenbundel WBP (CBP/SDU)
 • Toezichthouder CBP/Autoriteit Persoonsgegevens
 • Het vervullen van interim werkzaamheden als information security officer (ISO), chief data protection officer (DPO of FG)
Een afspraak maken