Factsheet Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke

Misschien wel een van de meeste onderschatte items uit de AVG: ben je nu wel of geen verwerker? Liever zien wij de rol van verwerker helemaal geschrapt uit de AVG maar aangezien dat niet zomaar mogelijk is (...) hebben wij wat anders bedacht. Wij van L2P, hebben de verwarrende lijn uit uitspraken van privacytoezichthouders, en rechterlijke macht gecombineerd met onze praktische praktijkinzichten en dat gehouden tegen de schema┬┤s uit de handleiding AVG van het ministerie van Justitie & Veiligheid, de beslisboom van de AP, de factsheet van de IBD, de opinie van de EDPS en de richtsnoeren AVG van de accountants. Vervolgens hebben we de complexiteit geprobeerd terug te brengen tot dat wat onderscheidend is en dat in een factsheet geplaatst. En voor wie? Voor jullie! Maak er gebruik van en laat ons weten of je suggesties hebt voor verbetering!

Download hier onze: Factsheet Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke

Bron: L2P