Factsheet Inzichtelijk inzagerecht

Een inzageverzoek indienen is eenvoudig, maar in de praktijk levert het beantwoorden heel vaak uitvoeringsproblemen op. Bovendien kunnen betrokkenen een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer een organisatie te hoge drempels opwerpt of niet snel genoeg een volledige reactie geeft. De AP kan dan onderzoek doen en handhaven wanneer zij constateert dat de regels van de AVG niet worden nageleefd. Dit is bijvoorbeeld recent het geval geweest bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). BKR heeft een boete van €830.000 opgelegd gekregen van de AP. ii BKR vroeg een vergoeding voor het digitaal inzien van persoonsgegevens hetgeen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) was toegestaan op grond van het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp. Ook had de AP in het verleden vastgesteld dat BKR de hoogste standaardvergoeding mocht vragen. BKR continueerde dit beleid onder de AVG ook al was het vragen van een vergoeding onder art. 12 lid 5 AVG niet meer toegestaan.

Om u op weg te helpen met de beantwoording van een inzageverzoek, bieden we u graag enkele praktische handvatten om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen omtrent het inzagerecht. Hieronder treft u een overzichtelijk stroomschema aan met welke stappen u dient te nemen wanneer u een inzageverzoek ontvangt. Vanaf paragraaf 2 van deze factsheet worden deze stappen nader uitgelegd en kunt u de belangrijkste aandachtspunten omtrent het inzageverzoek lezen.

Download het factsheet hier.

Bron: L2P