Factsheet Bewaartermijnen

Documenten die door uw organisatie bewaard worden kunnen veel persoonsgegevens bevatten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld sollicitatiebrieven, salarisstroken en verzuimgegevens van een werknemer. Krachtens artikel 5 lid 1 sub e AVG moeten persoonsgegevens bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is. Dit kan zowel een papieren document zijn (als onderdeel van een 'bestand' in de zin van de AVG), als digitale informatie. Veelal is er ook een wettelijke noodzaak voor organisaties informatie te bewaren zodat zij bijvoorbeeld kunnen voldoen aan de fiscale administratieverplichting. Daarnaast hebben organisaties ook een noodzaak tot bewaren vanwege de eigen bedrijfsvoering.

In deze factsheet gaan wij in op de wettelijke en niet-wettelijke bewaartermijnen, wat een organisatie zou moeten doen na afloop van een bewaartermijn en wat de gevolgen zijn van niet naleving van artikel 5 lid 1 sub e AVG.

Download de factsheet bewaartermijnen.

Bron: L2P