Audit

Onafhankelijke én analytische blik

Als je wilt weten of uw organisatie voldoende inspanning verricht om informatie te beveiligen, dan kunnen wij je helpen die interne controles uit te voeren. Zo heb je snel inzicht of je voldoet aan de gangbare standaarden zoals ISO27001, NEN7510, ISO27701 of de BIO.

Wij analyseren de huidige situatie en leggen die naast de normenkaders. Op basis van die analyse geven wij aanbevelingen en formuleren we voorstellen voor betere beheersmaatregelen. Zodat uw organisatie de beveiligingsrisico's kan verminderen, onderhouden en verbeteren. Onze experts bereiden je zo voor op een (certificerende) audit van de externe auditor of een interventie doormarkttoezichthouders.

Onze aanpak

We beginnen met het verzamelen van alle relevante informatie, zoals het informatiebeveiligingsbeleid en procedures. Wij verrichten bureauonderzoek gevolgd door interviews met de relevante sleutelpersonen in uw organisatie. Tijdens deze interviews of bij eventuele interventies (zoals workshops of mystery visits) gaan wij nog een laag dieper, is de werking van het beleid en de procedures ook daadwerkelijk geborgd?

Wij beoordelen uw organisatie tegen haar eigen ambities en de voor de organisatie relevante kaders voor informatiebeveiliging.

Je ontvangt een rapport op maat met conclusies, aanbevelingen en een risicogebaseerde prioriteitstelling.

Waarom L2P?

Laat u doorlichten en adviseren door onze zeer ervaren professionals.

Ontvang direct onze pragmatische feedback over de status van de informatiebeveiliging van uw organisatie.

Integreer de interne privacy en security audit voor een efficiënte en brede aanpak.

Een afspraak maken