Accountability onder de AVG (i.s.m. IIR Legal)


Programma

Dag 1 Verantwoordingsplicht en -instrumenten onder de AVG

 • Accountability-principe onder de AVG
 • Inrichting van een Privacy Risk Control Framework
 • Rol van de Data Protection Officer (DPO/FG)
 • Samenstellen van een register van gegevensverwerkingen
 • Uitvoeren Data Protection Impacts Assessments
 • Inrichting van juridisch contractmanagement

Lunch

 • Informatiebeveiliging en meldplicht datalekken
 • Procesinrichting & incident response
 • Gebruik van privacy management tools voor uw AVG governance
 • Privacy by Design en Privacy by Default
 • Good practices uit private en publieke sector
 • Opdracht beoordelen van een privacy control framework

Dag 2 Interne governance en beleid

 • Toepassen van privacy metrics
 • Uitvoeren van risk assesssments
 • Policy framework
 • Integreren van het privacy beleid in het Operational Risk Management
 • Privacy volwassenheidsniveau binnen organisaties

Lunch

 • Samenwerking met interne en externe stakeholders
 • Effectief toezichthouden in de organisatie
 • Uitvoeren van privacy audits
 • Aantoonbaar in control blijven: IT en beleidscontrols
 • Sparsessie: Accountability onder de AVG, wat moet u wel en niet doen? Met ervaren organisaties

Docent

Jean Paul van Schoonhoven e.a.
Inschrijven