Experts in Legal | Compliance
Privacy | Training

Over u

U bent ondernemer, particulier of een (semi-)publieke organisatie en u wilt een oplossing voor de uitdagingen waar u of uw organisatie voor staat. Snel, resultaatgericht en praktisch.

Mogen wij u leren kennen?

L2P kenmerkt zich door een integrale aanpak van uw wensen en behartiging van uw belangen. Aan de hand van de meest actuele praktijkinzichten en vak ontwikkelingen maakt L2P de uitdagingen beheersbaar en lost deze resultaat- én risicogericht op. Niet alleen een oplossing voor nu, maar ook voor de toekomst.

Wij investeren in kennis van u of uw bedrijfsvoering. Wij hanteren korte lijnen en zijn oprecht bij u betrokken. Wij spreken de taal van bestuurders en van medewerkers en zijn in staat verbinding te leggen. Indien nodig, procederen wij namens u.

L2P Academy

L2P Academy biedt een veelheid aan opleidingen, cursussen, trainingen en thema bijeenkomsten. Via ons aanbod geven wij praktische handvatten gebaseerd op de laatste praktijkinzichten, vakontwikkelingen en actualiteit. Indien u dat wenst kunnen wij ook rekening houden met de specifieke behoeften van uw organisatie door ons reguliere aanbod binnen uw organisatie (vanaf 5 personen) te verzorgen.

Daarnaast kunnen wij ook met u de door u gewenste training ontwikkelen. L2P beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten en trainers die wij hiervoor kunnen inzetten.

De L2P Academy biedt veel van haar trainingen aan via het Institute for International Research. IIR biedt als kennis- en netwerkorganisatie al ruim 25 jaar de meest actuele vakinhoudelijke kennis voor professionals. IIR is CEDEO erkend en geeft opleidingspunten uit voor: het Actuarieel Genootschap, NBA, NOREA, SKO en de VSO/PO-punten voor advocaten.

Trainingen

4, 11 en 12 december 2017. Voorjaar 2018 weer!
open inschrijving najaar 2017 of in company datum in overleg (neem hiervoor contact met ons op via info@legal2practice.nl!)
Bekijk het complete overzicht van trainingen

Over ons

Team

L2P werkt samen met een enthousiast en ervaren team van medewerkers aan het realiseren van haar opdrachten. Daarnaast werkt L2P ook samen met strategische partners om fullservice dienstverlening te kunnen aanbieden.

Jean Paul van Schoonhoven
LL.M. BBA CCO SIO FIP CIPM CIPT CIPP/E
Executive Director Lees meer
Andrienne N. van Schoonhoven-Sutman
LL.M.
Executive Director Lees meer

Tarieven

Door haar efficiënte bedrijfsvoering en doelmatige tijdbesteding hanteert L2P concurrerende tarieven waarbij tevens maatwerkafspraken zoals abonnementen of dagtarieven mogelijk zijn. Met een abonnement of dagtarief krijgt u dezelfde kwaliteit en rechtszekerheid maar dan tegen een voor u zo gunstig mogelijke prijs. Wij hanteren aangepaste tarieven voor organisaties die geen BTW kunnen verrekenen.

Wij denken graag met u mee.

Maatschappelijke betrokkenheid

Legal2Practice is maatschappelijk betrokken. Wij gebruiken groene energie en zetten ons actief in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Wanneer u denkt dat wij iets voor uw organisatie kunnen betekenen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.

Donaties, maatschappelijke sponsorships en vrijwilligerswerk


Legal2Practice steunt het Ronald McDonald Kinderfonds Arnhem en Kika kinderen kanker vrij.

KIKA

Andrienne van Schoonhoven is op persoonlijke titel lid van de Clientenraad Klimmendaal Revalidatiespecialisten Arnhem.

Actueel

Vacature Functionaris voor Gegevensbescherming Klimmendaal revalidatiespecialisten

Ben jij op zoek naar een functie als Functionaris voor Gegevensbescherming? Reageer dan voor 20 november 2017 bij onze relatie Klimmendaal revalidatiespecialisten!

Bij Klimmendaal hebben 650 revalidatiespecialisten dagelijks de zorg voor onze patiënten. Ieder vanuit zijn of haar eigen specialisme, maar allemaal met dezelfde inzet en kracht. Werken bij Klimmendaal is met zorg werken in een professionele en klantgerichte omgeving op diverse locaties in Oost-Nederland. Samen begeleiden we patiënten naar een zo zelfstandig mogelijke plek in de maatschappij op een wijze die bij hen past.

Met ingang van heden zoeken wij een

Functionaris Gegevensbescherming, 4 uur per week

De functionaris gegevensbescherming (FG) is een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De FG moet in onafhankelijkheid zijn werkzaamheden kunnen verrichten binnen de organisatie.

Plaats in de organisatie

De FG heeft een onafhankelijke positie in de organisatie direct onder de Raad van Bestuur.

De kerntaken en bijbehorende activiteiten van de Functionaris Gegevensbescherming:

Kerntaak:

Toezicht houden op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Activiteiten:

Ziet toe op de feitelijke uitvoering, toepassing en naleving van de wettelijke regels over het verwerken van persoonsgegevens. Het gaat daarbij om privacywetgeving, zoals Wbp.

Houdt toezicht op het gebruik van gegevens binnen het kader van de wetgeving en meldt (vermoedelijk) misbruik bij de Raad van Bestuur.

Doet als onafhankelijk toezichthouder rechtstreeks aanbevelingen aan de Raad van Bestuur.

Kerntaak:

Inventarisaties van gegevensverwerkingen maken en bijhouden.
Activiteiten:

Inventariseert de werkprocessen ten behoeve van een compleet overzicht van alle verwerkingen in het kader van de Wbp.

Houdt meldingen van gegevensverwerkingen bij.

Kerntaak:

Vragen en klachten t.a.v. gebruik van persoonsgegevens van mensen binnen en buiten de organisatie afhandelen.
Activiteiten:

Houdt een overzicht bij van de meldingen.

Fungeert als specialist op het gebied van persoonsgegevens.

Kerntaak:

Interne regelingen ontwikkelen en onderhouden met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.
Activiteiten:

Ontwerpt regelingen die zijn toegesneden op de specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie.

Kerntaak:

Adviseren over technologie en beveiliging.
Activiteiten:

Adviseert bij het realiseren van het passende niveau van informatiebeveiliging. Deze is er mede op gericht dat onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens wordt voorkomen.

Stimuleren en begeleiden van het gebruik van de technologieën en methoden die daarop gericht zijn.

Kerntaak:

Input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.
Activiteiten:

Ontwerpt normen die zijn toegesneden op de specifieke verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie.

Kerntaak:

Voorlichting geven.
Activiteiten:

Geeft voorlichting. Door bewustwording binnen de organisatie zal de FG als toezichthouder effectiever kunnen functioneren.

Kerntaak:

Aanspreekpunt Autoriteit Persoonsgegevens.

Activiteiten:

Onderhoudt, indien nodig, contact met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maakt, op verzoek van de RvB, meldingen van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Analyseert meldingen van datalekken en voert, indien relevant, systematische analyses uit om de oorzaken te achterhalen.

Kerntaak:

Adviseren betreffende "bewerkersovereenkomsten" met derden.

Activiteit:

Beoordelen contracten die Klimmendaal heeft met derden met als doel het beschermen van de persoonsgegevens van patiënten en medewerkers van Klimmendaal.

Uw reactie

Kan per e-mail naar directie@klimmendaal.nl. Graag met uw cv.

De sluitingstermijn is 20 november 2017.

Bekijk alle nieuwsberichten en publicaties

Testimonials

Een selectie van onze opdrachtgevers

amc
Nuon
Politie Gelderland-Midden
Tele2
UWV
VluchtelingenWerk Nederland
Bekijk het complete overzicht van alle testimonials

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen of voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen of direct een bericht verzenden.

Legal2Practice

WTC Arnhem
Nieuwe Stationsstraat 10
6811 KS Arnhem
The Netherlands

+31 (0) 26 848 3118
info@legal2practice.nl

Stuur ons een bericht